Internetmarknadsföring med e-mind
Sajtkarta | Cookies | Kontakt | Svenska English

Marknadsföring

"Business to business"

Marknadsföring och kundkontakt mellan företag skiljer sig åt från marknadsföring och kundkontakt mellan företag och privatpersoner. Ett företag är mycket mer medvetna, pålästa och insatta i de produkter samt marknader de ger sig in på och förväntar sig ett helt annat bemötande, än vad en privatperson gör. Bemötandet måste vara mer professionellt inom "business to business" samt mer tid måste läggas på relationshanteringen.

"Marknadsföring är att identifiera och etablera, sköta om och utveckla samt vid behov avveckla relationer med kunder och övriga intressenter så att alla inblandade parters mål uppfylls"

 

 

Man kan enkelt förklara det som att marknadsföring är relationshantering. Aktion från företag leder till reaktion från kunder.

Det betyder otroligt mycket med starka relationer. Det kostar företaget mer att förlora en kund och skaffa nya, än att lägga ner pengar på kundrelationer för att behålla dem de redan har. Det är en styrka för företaget, att ha gamla trogna kunder. Det företaget förlorar är nämligen inte bara pengar, utan även rykte.


© e-mind.se | c/o Advisor Online Marketing AB, Box 2096, 14102 Huddinge, SVERIGE |

 


Analysverktyg
Internetmarknadsföring
Sökmotorvänlig Webbutik