Internetmarknadsföring med e-mind
Sajtkarta | Cookies | Kontakt | Svenska English

Marknadsföring

Consumer behavior

Att känna sin kundgrupp/kundgrupper är oerhört viktigt inom all slags marknadsföring. Vet man inte vilka som handlar av en, kan man omöjligt nå ut till presumtiva kunder, på rätt sätt.

Det är viktigt att vara medveten om hur kunden fungerar. För det första får man aldrig glömma att kunden faktiskt sitter inne med kunskap. Kunden tar reda på information om de produkter de vill handla, särskilt om det gäller större köp. Vidare har kunder attityder, värderingar, prioriteringar. Kunden utvärderar produkten samt väger in sina värderingar i denna. Slutligen är det viktigt att känna till att kunden inte kommer att uppleva produkten/tjänsten positiv, om företaget inte lever upp till de förväntade önskemålen.

 

Faktorer som styr kunden

Det är bra om man kan känna till vilka faktorer det är som styr kunden.

Även här ser man den stora nyttan i att känna sina kunder. Sociala faktorer är oerhört viktiga. Såväl referensgrupperna, kunden tillhör eller vill tillhöra, som familjen påverkar kundens köpbeteende. Var någonstans kunden befinner sig i livscykeln påverkar även köpbeteendet! Slutligen får man inte bortse ifrån motivationsfaktorer, kunden väljer alltid produkter utifrån att väga fördelar mot nackdelar. Samtidigt är det svårt att ändra attityder. Har kunden en gång fått en negativ attityd till en produkt, är det oerhört svårt att ändra denna.


© e-mind.se | c/o Advisor Online Marketing AB, Box 2096, 14102 Huddinge, SVERIGE |

 


Analysverktyg
Internetmarknadsföring
Sökmotorvänlig Webbutik