Internetmarknadsföring med e-mind
Sajtkarta | Cookies | Kontakt | Svenska English

Marknadsföring

Kommunikationsprocessen - Påverkan

Hur kan företag påverka? Alla företag har som mål att påverka kunderna att välja just deras produkter/tjänster, de vill skapa ett behov hos kunden. För det mesta uppkommer det dock ett eller annat störningsmoment på vägen som stör kundens förmåga att uppfatta företagens och marknadsföringens budskap.

Störningsmoment i kommunikationsprocessen.

 

Olika anledningar till dessa störningsmoment är följande:

  • Selektiv uppmärksamhet
  • Innebär att det är svårt att ha 100 % uppmärksamhet hela tiden. Det är enkelt för konsumenterna att solla bort marknadskommunikationerna.
  • Selektiv Hågkomst
  • Innebär att konsumenten omöjligt kan minnas allt, de väljer vad de vill minnas. Här kommer bra marknadsföring in i bilden. Ju mer slående marknadsföring samt ju oftare en konsument blir utsatt för den, ju lättare har de att minnas!
  • Selektiv Tolkning
  • Sändaren tycker att budskapet är klart men mottagaren tolkar det på ett annat sätt.

© e-mind.se | c/o Advisor Online Marketing AB, Box 2096, 14102 Huddinge, SVERIGE |

 


Analysverktyg
Internetmarknadsföring
Sökmotorvänlig Webbutik