Internetmarknadsföring med e-mind
Sajtkarta | Cookies | Kontakt | Svenska English

Marknadsföring

Köp och kommunikationsprocesser

  • Informationssökning
  • Kunden söker information om det de ska köpa, innan de köper något. Kunden söker informationen via nätet, reklam, tidningar, vänner (word of mouth).
  • Utvärdering i förväg
  • Kunden jämför, värderar och försöker förstå. Faktorer de värderar är priset, designen, kvaliteten, fördelar och nackdelar m.m. Alla har sitt sätt att se på saker och ting. Personliga källor för information är viktiga och betyder mycket (word of mouth).
  • Köp och köpbeslut
  • Om köpet är större råder det stort engagemang men vid impulsköp, däremot, är engagemanget litet. Är köpet ett vaneköp däremot tar inte kunden lika stor hänsyn till marknadsföring.

 

Segmentering

Företag måste även dela upp marknaden i segment - målgrupper.

Först lokaliseras gruppen som köper just företagets produkt och sedan vänder man sig just till dem.

Frågan man måste ställa sig är om man vill vända sig till en liten eller en stor marknad. Ska man välja ett gå ut brett till en mer omfattande marknad, där företaget väljer att ta tillvara på det gemensamma, eller ska man nischa sig till ett smalare segment. Marknadsföringen skiljer sig beroende på valet.


© e-mind.se | c/o Advisor Online Marketing AB, Box 2096, 14102 Huddinge, SVERIGE |

 


Analysverktyg
Internetmarknadsföring
Sökmotorvänlig Webbutik