Internetmarknadsföring med e-mind
Sajtkarta | Cookies | Kontakt | Svenska English

Marknadsföring

Segmenteringsvariabler

Det finns olika sätt ett segmentera sin marknad. Det första företaget måste fråga sig är var de ska sälja sin produkt. Antingen satsar de lokalt eller globalt. Förtaget väljer även mellan faktorer som kännetecknar individen. Ex. kön, ålder, etnisk bakgrund, inkomstnivå.

Man kan även kombinera dessa ovanstående segment och väljer sedan sin marknadsföring efter detta. Det är dock svårt att göra en effektiv marknadsföring om man inte innan tar redan på vilket segment man vill nå ut till.

 

Profilering

Profilering innebär hur man väljer att synas på marknaden rent konkurrensmässigt. Att profilera sig är oerhört viktigt, det är här man väljer sin image, en image man för det mesta behåller under hela verksamhetstiden.

Här väljer företaget vilka produkter de ska satsa på. Vilken kvalitet, design samt vilket pris de ska de ha. Vidare väljer man vilken servicegrad man ska satsa på och i vilka lokaler man ska tillhandahålla produkterna. För det mesta hänger allt samman som en röd tråd, ju billigare och enklare produkter ju lägre servicegrad samt ju enklare lokaler.

Däremot behöver inte marknadsföringen ha något med detta att göra. Ett enklare företag med billigare produkter kan ibland satsa mer på marknadsföring än ett exklusivt företag med dyra produkter. Här gäller det att känna sina kunder samt välja vilken image man ska ha, för att sedan kunna nå ut till dessa.


© e-mind.se | c/o Advisor Online Marketing AB, Box 2096, 14102 Huddinge, SVERIGE |

 


Analysverktyg
Internetmarknadsföring
Sökmotorvänlig Webbutik