Internetmarknadsföring med e-mind
Sajtkarta | Cookies | Kontakt | Svenska English

Marknadsföring

Strategisk planering

"Strategisk planering är processen att utveckla och behålla en livskraftig kombination av organisationens mål, kompetenser, resurser och dess föränderliga marknadsmöjligheter"

För de flesta är det viktigare att agera än att planera, men man kan även se fördelar med att tänka tvärt om. Att främja planerande och förstå sin marknad är otroligt viktigt. Att både bemöta och förutsäga förändring är om än viktigare. Det är i grund och botten detta som är kärnan i all marknadsföring. Att förstå sin marknad och förändra sig efter denna är nödvändigt för alla företags fortlevnad.

 

Affärsidé

Innan man dock ger sig ut på marknaden med sina produkter, är det otroligt viktigt att definiera sin affärsidé!

Man måste alltid utgå från marknaden och kunderna. Först är det viktigt att veta vad marknaden vill ha och sedan ta fram produkter för att matcha dessas behov. Det är nödvändigt att fastställa det övergripande syftet för verksamheten. Innan man gör detta är det viktigt att ställa sig tre frågor:

  • VAD ska vi göra?
  • För VEM ska vi göra detta?
  • HUR ska vi gå till väga?

© e-mind.se | c/o Advisor Online Marketing AB, Box 2096, 14102 Huddinge, SVERIGE |

 


Analysverktyg
Internetmarknadsföring
Sökmotorvänlig Webbutik