Internetmarknadsföring med e-mind
Sajtkarta | Cookies | Kontakt | Svenska English

Marknadsföring

SWOT - analys

Hur ser det ut i dag, vilka säljer vi till? När man analyserar sin marknad är det viktigt att även genomföra en sk. SWOT - analys:

  • S trenghts
  • W eakness
  • O pportunity
  • T hreat

När man gjort denna analys vet man vilka styrkor, svagheter, möjligheter samt hot företaget har. Dessa är sedan bra att ha i åtanke då man ger sig ut på marknaden med sina produkter/tjänster.

 

 

Det är viktigt att fråga sig, vad man ska vara stark på? Man kan ju omöjligt vara bra på allt! Företag ska koncentrera sig på det de är starka på och inse att de är svagare på annat. Företag kan "outsourca" det de är svaga på till andra företag som kanske är starkare på detta. Det man gör då är att man fokuserar på färre saker samt utnyttjar sina partners styrka på annat.

Frågan är vidare om företag ska vara reaktiva och anpassa sig till förändringen i omgivningen eller ska de hålla sig steget före och dra fördelar av förändringarna?

Det är alltså otroligt viktigt att hålla koll på sin omgivning samt känna sin marknad och veta vad konkurrenterna håller på med. I stället för att se och behandla dessa som sina bittra fiender, är det smartare att samarbeta med dem.


© e-mind.se | c/o Advisor Online Marketing AB, Box 2096, 14102 Huddinge, SVERIGE |

 


Analysverktyg
Internetmarknadsföring
Sökmotorvänlig Webbutik