Internetmarknadsföring med e-mind
Sajtkarta | Cookies | Kontakt | Svenska English

Tjänster

Ambitioner och långsiktiga affärsrelationer

Vi arbetar med långsiktiga mål. Vår ambition är att se våra kunders affärsangelägenheter som våra egna. Vi har kontinuerliga avstämningar med våra kunder i syfte att rapportera om utvecklingen av vårt samarbete samt om de resultat som samarbetet genererar. Detta för att säkerställa att kundens förväntningar efterföljs.

Till vår hjälp använder vi oss av ett av marknadens bästa analysverktyg . Vi kan genom detta se beteendemönster på kunders webbplatser, vi kan mäta affärsflöden relaterat till den investering våra kunder lagt på specifika sökord mm. Med detta underlag kan vi ge våra kunder garantier på de investeringar de väljer att göra genom oss.

Internetmarknadsföring

Tjänster vi erbjuder

Analysverktyg

Tjänster vi erbjuder


© e-mind.se | c/o Advisor Online Marketing AB, Box 2096, 14102 Huddinge, SVERIGE |

 


Analysverktyg
Internetmarknadsföring
Sökmotorvänlig Webbutik